חזון השתיים

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' כסלו התשכ"ב, 10 בנובמבר 1961
מתוך:
עמוד 2

את ההצעה הזאת לא הגשנו מיד לנשיאות הכנסת אלא לנציגי הקואלציה, לשיקול, לדיון ולמשא ומתן. ב­התאם להבטחתנו לציבור הבוחרים שאפנו להקמת חזית רחבה ככל האפשר בענין זה, והחלטנו לעשות כל מאמץ אפשרי, כדי להקימה. הקואליציה מצדה, או מפא״י, שדברה בשמה הגישה לנו הצעת החלטה נגדית בזו הלשון: "הכנסת רושמת לפניה עמדת הממשלה בענין הפליטים הערביים - כפי שהיא באה לידי ביטוי בהכרזתו של ראש הממשלה בכנסת ביום 11.10.1961 ודברי שרת החוץ בדיון בכנסת ביום 6.11.1961 ואשר ישמשו קוו יסוד מנחה למשלחת ישראל באו״ם בדיון בבעית הפליטים הערביים״. במקרה דנן עלי לא להסתפק בסימני הפיסוק, אלא להדגיש במיוחד, כי הקואליציה הציעה תחילה לנו, ועמדה להציע לכנסת, להעמיד, אחרי המלים... ״קוו יסוד מנחה למשלחת ישראל באדם בדיון בבעית הפליטים הערביים״, נקודה. במלים אחדות, הוצע לאשר את ההצהרות הרשמיות ותו לא.