חוק יסוד: הממשלה

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התשכ"ו, 2 בספטמבר 1966
מתוך:
עמודים 3,9

אמנם, בניסוח זכויות מסויימות אנושיות קדמו לנו האנגלים בראנימיד ב-751 שנים, האמריקאים בפילדלפיה ב-190 שנים, והצרפתים בוורסיי ב-177 שנים. וארגון האומות המאוחדות שקיבל את מגילת זכויות האדם האוניברסלית ביום 27 בדצמבר 1948 — בשמונה-עשרה שנה. אבל אנו קדמנו לכולם באלפי שנים בהנחת היסוד לכל זכות אנושית, לאמור: ויברא אלוהים את האדם בצלמו. כל אדם, ללא הבדל גזע, מוצא, לאום ודתי בצלם אלוהים ברא אותו. תורה אחת יהיה לאזרח ולגר הגר בתוככם. כאזרח מכם יהיה לכם הגר הגר אתכם.