חוקי המלחמה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט אדר ב' התש"ו, 1 באפריל 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 106-107

ואף זאת אסור לשכוח. שום מחתרת בעולם לא קיימה, זמן כה ממושך, את כוח המחץ שלה, כשם שאנו קיימנוהו, ולא ערכה התקפות כה מרובות, כשם שאנו ערכנון, - מבלי להיעזר מבחוץ. המחתרות המהוללות שבאירופה היו מקבלות באופן מתמיד נשק ותחמושת, ציוד ומדריכים, "מן השמים", מחיל האויר של בעלי-בריתם. אנו, את כל מה שרכשנו, בידינו ובמוחותינו רכשנו. מבחוץ לא נעזרנו. עדיין, לא נעזרנו. ואף-על-פי-כן הוכחנו, במשך שנים, כי שום רדיפות, שום אבידות ותקלות, אין בכוחן לשבור את צבא המחתרת העברי, המודרך ע"י שני כוחות עליונים: אהבת ישראל ומוח ישראל.