חוב מוסרי לממכר

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"ו, 4 במרץ 1966
מתוך:
עמוד 3

פרדוכס שכזה מבשרי ההתיידדות עם הגרמנים הבטיחו לתת להם חינוך משנה הרגל, והנה הם הביאו במו ידיהם את ההטפה המקיפה לסוג הגרוע ביותר של אנטישמיות. יש, כידוע סוגים לחלי אנושי זה. על בשרנו חזינו. מנסיוננו למדנו. יש אנטישמיות של שנאה, עוורת, חשוכת מרפא. יש אנטישמיות של קנאה שאינה סובלת את היהודי "המצליח", הגרוע משניהם הוא הסוג השלישי, הלא היא האנטישמיות של בוז.