חוב מוסרי לממכר

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ב אדר התשכ"ו, 4 במרץ 1966
מתוך:
עמוד 3

על רקע הסבריהם המוסריים והמשקיים, של הגרמנים, מצטייר היהודי בפני תושבי בון ופרנקפורט ומיכן באותו – איך רגילים שונאי ישראל לומר: - שיילוק, הדורש את ליטרת הבשר מתחת ללבו של הגרמני המנוצל. כסף כסף, כסף. היהודי אינו פוסק מלדרוש אותו ואינו נלאה כלל להפעיל לחץ...והיהודי הזה בא מישראל. הגרמנים התרגלו לקרוא לו "חדש".