חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

ג'ילאס יכול היה מזמן "להתפשר" עם אלה ששפטוהו וכלאוהו. הם לא פעם הציעו לו לסלוח לו. אך הוא מסרב לבקש חנינה. האמת, בה הוא מאמין יקרה לו מן השררה, שהיתה לו. ואף מן החרות, שנשללה ממנו. והאמת, כידוע, אינה מקבלת חנינות. אך אולי יטען מישהו, כי ג'ילאס הוא אחר, יוצא מן הכלל, שאינו בא להעיד אלא על כלל הנכנעים.פשטנית מדי היא טענה זו. הנסיון ההיסטורי מוכיח, כי מרדם וסבלם של יחידים מקרינים לקרובים ולרחוקים. ג'ילאס הכלוא, מחברם של "המעמד החדש" ושל "שיחות עם סטאלין", עדיין א חולל את התמורה גדולה בסביבתו; אך הוא מבשר אותה.