חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

לפתע, חסרה לו האמונה בדרך בה הלך והוביל. לא, הוא אינו כפאנק ובסקי, הטוען ברשימותיו, אם אמיתיות הן, לתמורה דומה בהשקפתו, במכרו את שירותיו בעד תענוגות חולפים. ג'ילאס לא הושפע על דיד שום גורם חיצוני; הוא לא בגד בארצו. הוא וויתר על כל אשר היה לו, וזה היה, כמקובל בכל מדינה, הרבה מאוד. הוא התבונן בסביבתו, אותה עזר להקים, ובפנימיותו, ממנה עלה השינוי באמונתו. הוא אמר לעצמו, באחד הימים או הלילות, כי במהלך ההגשמה הסוציאליסטית, אפילולא לשיטתו של סטאלין, קם מעמד חדש, נהנה, מתנשא, שליט ומנצל. לגילויו זה - לבני חורין אין הוא גלוי כלל – נתן בטוי בארצו ומחוצה לה. מאז הוא סובל.