חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

כדי להשיב לשאלות אלו, אל נפנה לחלק העולם, בו, על אף כל מגרותיו, קיימת, הלכה למעשה, הזכות שלא להסכים עם נושאי השררה, ובעלי הכוח. ניטיב לעשות, אם, לצורך מחקרנו, נפנה מבט לעבר האיזור, בו אחידות הדעה, הביטוי והכתב היתה זמן רב, צו הכוח, והוטלה בכוח הצוו. האם שם, אחר ניסויים ויסורים כה רבים, דוכאה רוח אנוש, או להיפך, היא שבה ומופיעה בהדר מרדה.