חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

נוכח הסתירה בין העליה לכוכבים לבין הירידה לתהומות, יש להוסיף ולשאול, מה על רוחו של האדם? יש להוסיף ולשאול, מה על רוחו של האדם? הנדכאת היא, או מרדנית? האם היא מגלה סימני כניעה, או נותנת אותות של התקוממות?