חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

בימים האפלים ביותר של פרשת דרייפוס אמר אמיל זולא: למרות כל אלה, הצדק צועד קדימה. מול פרשת סיניאבסקי ודניאל יכולים אנו לומר: "ואף על פי כן, צועדת החרות קדימה.