חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

הקומוניסטים, מחוץ לברית המועצות – זולת הישראלים: - מצטרפים לבעלי השקפות אחרות בגינויים החריף של רדיפת הסופרים הסובייטים, דניאל וסיניאבסקי [...] הפעם אין הם מחרישים. בעקבותיהם הולכים חבריהם לדעה בארצות חפשיות אחרות. סופריהם ומנהיגים קומוניסטיים מגנים את העמדתם של דניאל וסיניאבסקי לדין ואת פסק-הדין האכזרי שהוצא נגדם. ובעוד אנו קוראים את גינוייהם החריפים, הרינו נזכרים בימי הלא-רחוקים, בהם הקומוניסטים בעולם כולו לא רק בארץ-ישראל, סמכו ידיהם, בזעם קדוש, על כל פשע, נגד מהפכנים, אכרים, סופרים ורופאים, שיבוצע בשם הועד המרכזי, בפקודת המזכיר הכללי.