חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

עוד השערה דמיונית. אחד הסופרים האלה נעצר מחמת כתיבתו ופירסומו של אחד הספרים האלה. האם בהישראלו, על ידי החקר או השופט, או החוקר-השופט, אם אשם הוא, היה מעלה על דעתו להשיב – איך נאמר: בעינים חצופות – לא, חף מכל פשע הנני? עלי לתקן, מתוך התבוננות הקרוב, את נוסח השאלה המשוערת. מתחילה בפני השופט החוקר היה העצור אולי טוען, כי אין הוא אשם. אבל מספרימים או לילות של חקירה היו מספיקים, כדי שיתחיל לזעוק: חטאתי, פשעתי. ובבואו לאולם בית המשפט, בדלתיים סגורות או פתוחות, היה כמובן חוזר על האשמתו העצמית ביתר שאת ופירוט.