חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

אולם נניח, שכל הדברים הדמיוניים הללו קורים, כלום היו המחברים ועוזריהם מועמדים למשפט על ניהול תעמולה אנטי-סובייטית, והיו יוצאים עם חמש או שבע שנות מאסר? מי שמניח שמשפט, מוזר לומר, אנושי כזה היה אפשרי, אינו יודע מה הוא שח. דניאל וסיניאבסקי היו נאשמים על ריגול, אם במשפט מפורסם, לא פומבי, ואם בדין מרתפי, סודי לחלוטין. ומי שנדון על ריגול, אחד דינו. יש קיר. יש קדקוד. יש כדור ואין עוד ישות.