חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

ושוב נסתור את הנחתנו הקודמת. נשער בנפשותינו, כי גיבור כזה היה נמצא, כלום היה עולה על דעתו להסכים, כי, בחצותו את גבולה של ברית המועצות, יחזיק באמתחתו את כתב היד, יעבירו בהסתר וימסרהו בידי מו"ל וזר? התושבה מתבקשת מאליה.