חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

אך נניח, כי על אף הכל מכל, היה נמצא מישהו, נושא את אחד השמות האלה, או אחר, והוא היה כותב משבו בדומה לפרוזה או לשירה שלהם, כלום היה נמצא אזרח סובייטי שני, ולו היה הוא אביו או בנו של המחבר, שהיה מסכים להחזיק, שעה אחת, את החיבור המרדני? אף זה היה בלתי-אפשרי.