חד גדיא בעולם הקומוניסטי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אדר התשכ"ו, 25 בפבואר 1966
מתוך:
עמודים 3,4

נניח, כי יוסף ויסאריונוביץ סטאלין, או מי שירש את מקומו ואת שיטתו גם יחד, עודנו שולט בקרמלין. מה היה קורה, תחת שליט או שיטה אלה, עם ספריהם של דניאל וסיניאבסקי? התשובה, אשר בוודאי לא יהיו עליה מערערין, היא, כי הספרים האלה לא היו נכתבים. פשוטו כמשמעו, סיניאבסיק, דניאל או טרסיס לא היו אפילו מעלים על דעתם ליטול עט בידם הרועדת ולהעלות על הנייר, אף החבוי בנסתרים, את רעונותיהם, כפי שיאסנין-וולפין ויבטושנקו לא היו מפרסמים שיריהם, וכפי שסוז'ניצין לא היה מספר על ,,יומו" במחנה הריכוז אי שם בצפון, המלבין גם מעצמות יבשות, פזורות.