חגיגות עשור להקמת מושב נורדיה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' סיון התשי"ט, 15 ביוני 1959
מתוך:
עמודים 1,2

אנשים שונים נפגשים, נותנים יד איש לרעהו, לב איש לרעהו, האחד שמח בשמחת חברו, האחד מחזק את חברו בשעת צרה, מנחם אותו בשעת אבל. הן זה אחד החזיונות הנהדרים עלי אדמות.

יש פירושים רבים לאותה אימרה מפורסמת של איש מדע דגול בימים קדם על נקודת-משען שבעזרתה יוכל להזיז את העולם. אחת מנקודות המשען שבעזרת אפשר להזיז עולמות - שמה חברות. אדם אחד, גם אם יש לו רעיון גדול, צודק, אמיתי, מדעי, חברתי, לאומי, יכול להנחיל אותו להמונים גדולים. אבל הוא אינו יכול להגשים אותו אלא אם אחרים, וברבות הימים רבים, מקבלים את הרעיון ועושים מתוך חברות למען הגשמתו.

אחד ממקורות היצירה האנושיים, אולי הקובעים, שמו חברות. אפס, מהלכים רוחות גם בקרב העם הזה לאמור: אין עוד צורך בחברות, לא בעבודה ולא במדיניות. יש האומרים כי מספיק לו לאדם אם יהיה קשור לרעהו על ידי אינטרס.

אנחנו תלמידיו של זאב ז'בוטינסקי, לא נקבל הלכות אלו. אין בהן אמת. כל נסיון חיינו הוכיח כי האמת היא בקשר אחד בין אנשים, שעליו גם השאיפה נבנית, בו מתגשמת, ושמו של הקשר אין פשוט ממנו, אין קדוש ממנו: חברות.

יש והחברות נבחנת בחיים ויש והיא נבחנת בסכנה ויש ועובר עליה מבחן המות. החברות שאנו ייצגנוה עמדה בכל המבחנים האלה בחיים, בעבודה, בשאיפה, בשלום, בסכנה וגם במות.

לפי הכרתנו אין גם תנועה מדינית ראויה לשמה בלי חברות.

הנעלה, הנשגבה שבתופעות החברות היא החברות היוצרת. אנשים נפגשים, מחליטים ללכת בדרך משותפת, לשמוח יחד בשמחות, לחזק איש ידי רעהו בעת צרה. הם מחליטים יחד ליצור, רעיון של דבר הניתן למימוש. זוהי החברות היוצרת.

החלטנו שחברותנו תהיה יוצרת. רק הודות לכך ששמרנו אמונים בימים אדומים ובלילות שחורים, משהיינו נרדפים, מעטים ונרדפים על צואר. רק הודות לנדר שנדרנוהו לחברות יוצרת ברעיון, במלחמה, בסכנה, בבנין, יכולנו להשיג בתקופות שונות את אשר השגנו. רק הודות לכך קמה נורדיה.

לכן ברכתי תהיה: תוסיפו לטפח את החברות היוצרת. היא נתנה לעם את נורדיה. היא תתן לכם את הנצחון.