חגיגות עשור להקמת מושב נורדיה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' סיון התשי"ט, 15 ביוני 1959
מתוך:
עמודים 1,2

החלטנו שחברותנו תהיה יוצרת. רק הודות לכך ששמרנו אמונים בימים אדומים ובלילות שחורים, משהיינו נרדפים, מעטים ונרדפים על צוואר. רק הודות לנדר שנדרנוהו לחברות יוצרת ברעיון, במלחמה, בסכנה, בבנין, יכולנו להשיג בתקופות שונות את אשר השגנו.