זכותנו על ארץ ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשכ"ט, 29 בנובמבר 1968
מתוך:
עמוד 3
נושאים:
ריכוז האומה - אסירי ציון, שיבת ציון. מדינות - ארה"ב, ברית המועצות (רוסיה), מצרים. מפלגות - גח"ל. השקפות חיים - קומוניזם. תפוצות - יהדות התפוצות, קהילות יהודיות
בהקשר זה, הריני רוצה להזכיר חלופי דברים, שהיו בטרם ברית המועצות ניתקה את היחסים הדיפלומטיים עמנו, בין השגריר צ'ובחין וביני. שיחות רבות היו בינו וביני. ובכולן תמיד יסרתיו על שני מעשים של ארצו. האחד: מניעת עליתם של בני הלאום היהודי, אשר לנין הכיר בקיומו, למדינה היהודית, אשר יורשי לנין הכירו בקיומה. שנית, מתן נשק התקפתי, עם יכולת של השמדת המונים, בידי החזק באויבי ישראל. בקשר עם הטענה הראשונה, השיב לי צ'ובחין שאני בעצם פועל נגד האינטרסים של – כפי שהוא התבטא - "מפלגתך". בודאי התכוון לגח"ל משום שהשיחה ההיא התקיימה לאחר ששתי מפלגותינו התלכדו לגוש אחד. הוא אמר: נניח שאנחנו נותנים ל-30 אלף או 40 אלף יהודים מברית המועצות לצאת לישראל, (עצם המספר שלושים, ארבעים אלף יהודיים כבר היה מוסיקה באוזני – מי יתננו), אבל, אמר, הם יבואו ממדינה סוציאליסטית והם לא יצביעו בשבילכם, אמרתי לו: אדוני השגריר, הואל נא לכתוב לממשלתך שקיימנו שיחה על נושא זה וכך השיבותי לך: שיבואו, שלא יצביעו בעדנו – שיבואו. באחד הערבים נאמתי יחד עם הגברת גולדה מאיר ששימשה אז בתפקיד של מזכירת המערך, סיפרתי את הסיפור המציאותי הזה, פניתי אליה ושאלתיה, האם גם היא מסכימה שיבואו ושלא יצביעו בעד מפלגתה, היא הסכימה. ובכן, מבחינה זו, הכל בסדר. נקווה, כפי שבהמשך הדברים עוד נשתדל להוכיח, שיבואו ימים ויגיעו אלינו מרוסיה הרבה יותר משלושים וארבעים אלף יהודים. יגיעו מאות אלפים.

באשר לטענה השניה, עדיין מהדהדת באוזני השאלה הרטורית אשר נציג ברית המועצות, הציגה לאמר: האם אתה מעלה על דעתך שברית המועצות, אשר עשתה כה רבות למען הצלת היהודים מידיד הנאצים, תעשה משהו העלול להביא להשמדתה של המדינה היהודית? לפני כן אמר לי, אנחנו אמנם נותנים נשק למצרים אבל הוא לא מופנה נגדכם, הוא מופנה נגד האימפריאליזם האמריקני, אמרתי לו – ובימים ההם האמריקנים עדיין עזרו לנאצר – כאשר אנחנו, ידידי השר יוסף ספיר, ואני, שוחחנו עם נציגים אמריקאיים והתאוננו באוזניהם: איך אתם עוזרים לרודן שואף דמים והשמדה כזה כמו נאצר, הם אמרו לנו, "עזרתנו אינה מופנית נגדכם היא מופנית נגד הקומוניזם", וכך אז סיכמתי את הטענה הנגדית באוזני השגריר צ'ובחין אתם אומרים כי הנשק אינו נגדנו. אלא נגד האימפריאליזם האמריקני, האמריקנים אומרים שהעזרה אינה מופנית נגדכם אלא נגד האימפריאליזם הקומוניסטי, ואנחנו באמצע ובינתיים הכל מסייעים בידי אויבינו