זכותנו על ארץ ישראל

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' כסלו התשכ"ט, 29 בנובמבר 1968
מתוך:
עמוד 3

במלים אחרות, כולם אומרים שעל הערבים ובני המיעוטים שחיו במדינת ישראל, ובחלק של ארץ-ישראל המערבית – 320 אלף – יווספו חצי מיליון וחמישים ושמונה אלף מאה וששים וחמשה, להממנו לאור העובדות האלה במיליון ערבים נוספים. – אני חושב שזו תופעה מוזרה מאד, ביחוד שהמדובר הוא באנשים ששנים רבות היו קרובים מאד אל מספרים המספרים הכוללים הם ביהודה ושומרון מחוץ לירושלים חמש מאות ושמונים וארבע אלף ערבים. בירושלים, כפי שכבר אמרתי קרוב לשבעים אלף, ברצועת עזה כפי שכבר ציינתי שלוש מאות וחמישים וארבע אלף, יחד מיליון שבעת אלפים מאתיים וחמישים, מהמספר הזה אתה מוריד חמש מאות חמישים ושמונה אלף שלוש מאות שישים ושמנה, ונותרים לך ארבע מאות ארבעים אלף ושנה מאות שמונים ושנים ערבים.