זאב ז'בוטינסקי

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ט תמוז התש"ח, 5 באוגוסט 1948
מתוך:
חרות המולדת, P20-279

ואשר לאמונה, מי שני היה בדורנו ל ז'בוטינסקי באמונה כבירה, באמונה שאין למצוא לה בטוי בשפת אנוש הדלה, באמונה עילאית, שהנה, למרות הכל ועל אף הכל, יקום העם וישחרר את ארצו ויקים מדינתו? ואת האמונה הזאת נטע בלבנו עד יומו האחרון,עד אותו יום, כאשר נגזר עליו לראות בנפילת עמו לתהום התהומות בפניה הזהיר השכם והערב, הזהיר לא נלאה עד נשימת אפו האחרונה. אף ביום ההוא, כאשר נסגרו העינים שהיטיבו ראות מעיני כל בני דורנו, האמי האיש בתקומת-ישראל וציווה להביא עצמותיו לארץ, ממנה הוגלה, רק אם יהיה נשיא – נשיא של מדינה עברית שיצווה לפקוד אותו.