זאב ז'בוטינסקי – עשר שנים לפטירת מנהיג הדור

פורסם בתאריך:
י"ב טבת התש"י, 1 בינואר 1950

ראשית, למדנו מ זאב ז'בוטינסקי את המטרה. זה העיקר. עיקר העיקרים. עם בלי מטרה – מטרה ברורה, פשוטה וגדולה – מעולם לא יהיה לאומה המטרה היא שיוצאת את האומה, כשם שהיא יוצרת את מגשימיה ואת – כידוניה. בתקופת לקוי המאורות בישראל; בזמן טשטוש המטרה, שחזון אבות הולידוה והרצל הגדירה; בזמן שהקברניטים השליכו למצולות ים את המצפן ותעו והתעו; בזמן שההתכחשות הפכה, בפי אנשי הלהג והלעג, לחכמה פוליטית עליונה – בא זאב ז'בוטינסקי והרים את הדגל וכוון את המצפן. אין מטרה אמר, אלא המטרה. מדינה. מדינה חפשית ורבונית. מדינה בכל שטחה של המולדת, מדינה שתהא מולדת לכל העם... אם תהיה לכם סבלנות – את דברי וייצמן ואת נאומי בן-גוריון ואת כתבי מפרשיהם ותווכחו, כי בימים ההם, לא זו בלבד שמדינה עברית לא היתה מטרתם, אלא שמדינה עברית או מולדת רבונית היתה בעיניהם הזייה אווילית, שאיפה ריאקציונית, מזימה להשתלטות על העם השכן, דבר מיותר ובלתי-ניתן להגשמה ומזיק