זאב ז'בוטינסקי – עשר שנים לפטירת מנהיג הדור

פורסם בתאריך:
י"ב טבת התש"י, 1 בינואר 1950

ועוד למדנו זאב ז'בוטינסקי. הוא למדנו אופי ואמונה. אכן, חשובים כשרונות, חשובים מעשים. אך חשוב מהם הוא האופי. ואופיו של האיש נבחן בעיקר בכך, האם יהיה מוכן לשאת בכל המסקנות למען האמת, שאותה הוא נושא בלבו ושעליה הצהיר בפני עם ועדה. אם נכונות זו איננה – לשווא הכשרונות. ורק זה האיש המוכן – המוכן לכל ובלבד שלא לוותר על האמת – איש הוא. אותו לא ישבור בית-כלא ואותו לא יפחידו איומים. אותו לא ירתיעו קשיים. אותו – אף המוות לא יוכל לו. הוא יעלה, יפול, ינצח. כהרצל, כז'בוטינסקי. כדב גרונר.