זאב ז'בוטינסקי – עשר שנים לפטירת מנהיג הדור

פורסם בתאריך:
י"ב טבת התש"י, 1 בינואר 1950

ועוד למדנו זאב ז'בוטינסקי, הוא למדנו את סוד ההקרבה. אין זה מקרה, שז'בוטינסקי היה אסיר עכו הראשון; אין זה מקרה שהוא היה גולה ציון הראשון. זו היתה דרך חייו. מלחמה למען האמת. והלוחם למען האמת מוכרח להקריב קרבנות, מוכרח להיות נרדף מוכרח לשבת בבית-הכלא, מוכרח להיות נע ונד. הלוחם למען האמת רבים יסוריו ורב – רב מהם – אשרו. וז'בוטינסקי למדנו להיות מאושרים תוך יסורים. זה סוד ההקרבה. גדול הסודות של מפלסי-נתיבים ויוצרי-היסטוריה. סודם של העולים לגרדום בשירה, סודם של ההולכים לגלות ברנה, סודם של לוחמים הנופלים, בכדי לקום; סודם של מקדשי השם, של עשרת הרוגי המלכות בתוקפת בר-כוכבא ושל עשרת הרוגי המלכות בתקופת דוב גרונר.