ונקרא לה איכבוד

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' סיון התשכ"ו, 27 במאי 1966
מתוך:
עמוד 3

מורשת זו של התנשאות מנופחת השפיעה גם על היהודים – בכיוון הפוך. מה זה כבוד? – שאל היהודי בגלויות רבות, ימים רבים. ותשובתו היתה בתנועת יד של ביטול גמר. היש דבר כזה? למי הוא דרוש, מילא הגויים הם חזקים ורגישים, הם זוכרים את ימי הביניים לטובה. הם מוסיפים לשחק באבירות במילים אחרות הם משתטים ב"הונור" שלהם. לא כן יעשה היהודי החכם. הוא יחלש לא לו להשתעשע "בכבוד". צריך לדאוג לדברים ממשיים: הכבוד אינו נמנה עליהם. מה בצע בו?