ונקרא לה איכבוד

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' סיון התשכ"ו, 27 במאי 1966
מתוך:
עמוד 3

נבהיר את המושג על דרך השלילה, לעתים, זהו הטוב בהסברים. אבותינו הקדמונים הלכו בדרך זו דווקא כלפי המושג המופשט בו אנו דנים. השם אי-כבוד ניתן בקשר עם השפלה נוראה לישראל הנלחם באויביו. אם כך, כבוד, משמעו כפשוטו, הוא אי-השפלה, או הימנעות מהשפלה, או תגובה על השפלה. שמור על כבודך, האנושי והלאומי. משמע, אל תתייהר ואל תתבזה. אל תתנשא ואל תשתפל. היה יהודי גאה, לא אדם (מחוק במקור ט.ק.)