ונקרא לה איכבוד

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ח' סיון התשכ"ו, 27 במאי 1966
מתוך:
עמוד 3

כך חיינו מדור לדור, כי גלה ישראל מארצו. וגלה כבוד מישראל. עד אשר, בדור זה, נוכחנו לדעת, כי בלי כבוד אין חיים. מבחינת יהודי, המופשט במושגיו היה לממשי בהם.