וטו למועצת הבטחון או לבטחון ישראל

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז אלול התשכ"ג, 6 בספטמבר 1963
מתוך:
2

אמריקה ואנגליה הציעו למועצת הבטחון לגנות את רציחתם של שני הבנים באלמגור; הן לא דרשו לגנות את האחראים לפשע. בסעיף השני להצעתן נתבקשה המועצה להסב את תשומת לבה של ממשלת סוריה לעובדה, כי התוקפים באו מתוכה. זהו נוסח דו-פלומטי. אפשר לפרשו כהטלת אחריות עקיפה על ממשלה, החייבת לדעת מה מתרחש בגבולה, או הנקראת להסיף מסקנות כלפי חייליה החוצים אותו, אולי בלי ידיעתה. אולם משתמע גם מעין זכוי למשלחים האמיתיים של כדורי המוות. התוקפים באו מסוריה וחזרו אליה, אבל אולי דמשק לא ידעה עליהם ולא שלחתם? איך אפשר לומר, בשני סעיפים של הצעה אחת, דבר והיפוכו זה סודה של הדיפלומטיה, כפי שהוא מתגלה בפרוזדורי האו"מ.