והשאלה מתי לעשות

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התשי"ד, 3 בספטמבר 1954
מתוך:
עמוד 2,7
אני סובר, כי ההיקש בין מדיניות למדע הוא לגמרי לא-מדעי. נכון הדבר, שישנם חוקי טבע קבועים; אבל תכליתה, ערכה וכוחה של מדיניות הם דווקא בשינוי-עובדות. מחמת מדיניות נחרבות מדינות וקמות קיסרויות, הודות למדיניות מתפוררות אימפריות וקמות מדינות חדשות. יש ומדיניות מכתיבה למדע את דרכי פעילותו. היתה זאת מדיניות שהביאה, או, לפחות, החישה את פיצול האטום ואת גילוי הנשק המימני. האין בכך משום שינוי "עובדות"-יסוד? מסתבר, כי הנשק האטומי והמימני, שנוצרו בחיק אם-המדיניות, יכול לשנות את היסודות בעובדות היסוד: את עצם קיומה של יבשתנו...