התשובה לאיומי הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשי"ב, 13 במרץ 1952
מתוך:
עמוד 1

הממשלה אשר אדון ב-גוריון הוא ראשה ואתה חברה, תהא חייבת ללמוד – ללמוד אחת ולתמיד -כי אין היא "שופט" בישראל ואין הוא "בעליה" של מדינתנו. אם בהודעותינו לציבור תהא הפרת חוק, תהא זאת זכותכם או חובתכם לתבוע את האחראי להם לדין; ואם לא תלכו בדרך המשפט אלא תעשו מעשי שרירות, בכח ,,חוקים" שהוטלו על עמנו בתקופת השיעבוד – נתבע אנחנו אתכם לדין.