התשובה לאיומי הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשי"ב, 13 במרץ 1952
מתוך:
עמוד 1

בסמכותו של אזרח חפשי, הריני, איפוא, להזהיר את הממשלה מפני מעשי שרירות רודניים, הפוגעים בזכויות היסוד ובחופש הביטוי אם תעשו צעד נוסף בדרך לגלוי אופיו האמיתי הטוטליטארי של המשטר; אם תנסו, ע"י הפסקת הופעת עתוננו, לסתום לנו את הפה, וביחוד להפסיק את מסע ההסברה נגד תועבת ההתמקחות עם האויב המשמיד – הריני להבטיחך, אדוני שר הפנים, כי מצוא נמצא דרכים חוקיות נאותות, כדי להביא את דבר האמת לידיעת הצביר ואת דבר אמונתנו אל לב העם.