התשובה לאיומי הממשלה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט"ז אדר התשי"ב, 13 במרץ 1952
מתוך:
עמוד 1

ועדיין יש שופטים ביהודה, יש דיינים בישראל – על אפם וחמתם של ראש הממשלה דהיום ושל שר המשפטים דהיום.