התקפת אצ"ל על קווי התחבורה הבריטיים

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ג סיון התש"ו, 12 ביוני 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 143-145

"הנוער העברי, שכמוהו לא קם לנו מימי בר-כוכבא, אף הוא גמר אומר: - להכות באויב הבוגדני, להכות ולא להרפות עד רדתו. כך עשינו בימים עברו, עת עמדנו בודדים במערכות החופש, כך נעשה, וביתר שאת, בימים באים, עת נס המרד, שאנו הרמנוהו. מתנוסס מעל העם כולו." "כי אכן, מלחמת העם היא, מלחמת העם באשר הוא שם. מלחמה זו תלך ותתלקח יתתרחב. כבימי רומא. כן עתה יהיה כל בית בציון למבצר עוז וכל מרכז בגולה למרכז מרידה נגד המשעבד האכזרי ועוד תלמד בריטניה הבוגדת, מה כוחה של האומה הנצחית. שחידשה את עלומיה במגע עם ארץ אבות." "על כן, אל חת ואל מורא. לא עוד פושטי יד הם בני ישראל; לא עוד לחסד לאומים נישאים תחנוניהם. חיילים הם בני יהודה; לוחמים ומורדים הם בני ציון, מיבטחם באמונתם, בנשקם, במוחם, בעוזם; מיבטחם באלהי צבאות שנטע בתוכם חיי עולם והדביר את אויביהם מדור לדור."