התקפה על מרכזי הבולשת בירושלים ויפו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התש"ו, 1 בינואר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 49-51

בליל כ"ד טבת תש"ו, בשעה 20.19 התקיפו חיילי הארגון הצבאי הלאומי בארץ-ישראל ולוחמי הרות ישראל את מרכזי הבולשת הבריטית בירושלים וביפו. ההתקפות בוצעו, מתוך חירוף נפש וגבורה עילאית של כל הלוחמים, לפי התכנית הקבועה:

ירושלים:

קבוצות של חיילינו תפסו עמדות מול מחנות הצבא הבריטי בקסרקטיני אלנבי ובבית-שנלר, וכמו-כן מול ריכוזי המשטרה הבריטית על הר הצופים ובמחנה-יהודה. עם מתן האות, החלו עמדות ההבטחה לפעול ברמונים ומוקשים, כדי לא לאפשר לכוחות הבריטיים להפתיע את המתקיפים מן העורף.

לפני התחלת ההתקפה וכדי למנוע קרבנות-אדם מבין עוברי- אורח, הוזהר הקהל על-ידי מחסומי אש של חמרי דלק בוערים.

ההתקפה החלה תחת חיפוי אש ממכונות יריה ותת-מקלעים. כל התנגדות מצד המשמרות הבריטיים חוסלה. כוחות הצבא והמשטרה שרוכזו במגרש הרוסים שותקו. הדלת הראשית של בנין הבולשת נפרצה בחמרי נפץ. מיד הוכנס על-ידי קבוצת המתפרצים מטען החומר המפוצץ שהופעל וגרם להתמוטטות הבנין.

בדרך הנסיגה נתקבלו חיילינו בהתקפות מן המארב מצד קצינים ושוטרים בריטיים. ששילמו עבור התקפות אלו בחייהם.

יפו:

מרכז הבולשת הותקף מן האגף הצפוני. אש בלתי פוסקת של מכונות יריה ותת-מקלעים חיפתה על ההתקפה משמרות המשטרה פוזרו המעבר לתוך הבנין נסלל בחמרי נפץ מטען החומר המפוצץ הוכנס מיד והופעל.

בזמן ההתקפה נתקלה קבוצת-ההבטחה שלנו ביחידה של המשטרה הניידת עם מכוניות משורינות בראשה. היחידה הבריטית הותקפה ונעצרה עד למתן האות לנסיגה כללית.

ארגוני המחתרת הלוחמים מודים לציבור העברי על העזרה שהוגשה לחבריהם הפצועים.