התקופה ובעיותיה, הבנין ויסודותיו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התשכ"ג, 24 בינואר 1963
מתוך:
4,5

מהי מדינה? לא צריח רם, או תל מוגבה; חומה עבה או שער ותעלה; לא עיר גא, בכתר מגדלים - לא - בני אדם רמים ברוח; בני אדם יודעי חובותיהם; אך יודעי זכויותיהם - ומודעם ; יעזו לקיימן - אלה הם המדינה. - בגין מצטט שיר