התקופה ובעיותיה, הבנין ויסודותיו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח טבת התשכ"ג, 24 בינואר 1963
מתוך:
4,5

...
שתי הודעות הנוגעות לעמנו כולו
הצירים לועידה השביעית, גבירותי ורבותי. זוהי ועידתה של מפלגת האופוזיציה הראשית בישראל. זוהי ועידה של מפלגה מדינית המאמינה כי תפקידה של אופוזיציה ראויה לשמה הוא בשלשה: א) בדרך כלל לבטא את השוני; ב) לעתים להוכיח את האחדות; ג) תמיד לשאוף לחילופין. זוהי ועידה של מפלגה חפשית המאמינה, כפי שאחד מאבות הדימוקרטיה הרפובליקאנית, ג'פרסון קבע, כי ,,בכל חברה בת-חורין המתנהל בדרך של דיונים, מן ההכרח הוא, על פי טבע האדם, שתהיינה מפלגות מנוגדות זו לזו וחילוקים ומחלוקת עזה". זוהי ועידתה של מפלגה דמוקראטית המאמינה בכלל הגדול שנקבע עוד בימי קדם" ,,מעדיף אני את החרות על סיכוניה על פני העבדות על שלוותה".