התפטרות השר מנחם בגין מממשלת האחדות בראשות הגב' גולדה מאיר

ממשלה: ישיבת ממשלה
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ב' אב התש"ל, 4 באוגוסט 1970
מתוך:
מדברי ראש הממשלה הששי מנחם בגין ז"ל בישיבות הממשלה. עורך עו"ד גדעון סער.
נושא:
ממשל - ממשלה

ויחול הכלל שביטאנו באחד הימים בממשלה: ראשון בשווים, לאמור, ראש הממשלה יתייחס לשרים כאל שווים, והם אליו כאל ראשון.