התפטרותי ומכאובי

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ' תמוז התשכ"ו, 8 ביולי 1966
מתוך:
עמוד 3

יש ילדים מפונקים התובעים, מדי פעם בפעם, צעצוע חדש. אפילו תבטיח להם לתתו, הם ידרשוהו מיד, ולא – יתחילו לנשוך את השטיח או לנפץ את הרהיטים. ויש ילדים מפונקים,שאינם מתבגרים לעולם מבחינת נכונות הרקיעה או הדי-ריהוט. מעתה ואילך יהיה עליהם ללמוד, כי תנועת אידיאלים ומפלגה מדינית אינן צעצוע "שלטוני" או פרסומתי; עניין רציני הוא. ומרפקים אינם יכולים לבוא במקום רעיונות. נקווה כי ילמדו אבל שכר הלימוד הקיבוצי שלנו נראה להיות גבוה מדי