התעללות בפצועי קרב עכו

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א אייר התש"ז, 11 במאי 1947
מתוך:
במחתרת כרך ג' עמוד 89

בשדה הקרב של עכו עמדו חיילים עברים נגד כוחות אוייב אדירים - ויכלו להם. זוהי פרשת הגבורה של עכו, פרשת ההתגברות של מעטים על רבים, פרשת נצחון הרוח על החומר. וכך יירשם מבצע עכו בתולדות העם והארץ כאחד המבצעים הגדולים של המוח העברי ושל רוח הקרב העברית.