התנקשות דמים מתמדת

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' טבת התש"ז, 1 בינואר 1947
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 337-338

דב גרונר, המסמל בגורלו, בדרכו ובעמידתו את כל עומק הסבל ואת כל כוח ההקרבה של דור ההשמדה והתחיה, הטיח בפני "שופטיו: את ההאשמה הכבדה ביותר נגד השלטון הבריטי בארצנו. שלטונכם, אמר החייל המאשים, הוא "התנקשות דמים מתמדת באומה שלמה"...

נדמה, כי האיש אשר השמיע דבריו כשצל המוות מרחף עליו... מצא את ההגדרה המדעית למהותו ולדמותו של השלטון הבריטי בארץ-ישראל. ההגדרות האחרות, כגון שלטון נכרי, או שלטון דכוי, או שלטון כיבוש, או שלטון ניצול - כולן נכונות הן, אך אינן מסבירות את התופעה בשלמותה. שלטונות זרים, או משטרים מדכאים, היו וישנם בארצות שונות. ביניהם לבין השלטון הבריטי בארצנו קיים הבדל מהותי, שאינו מוצא את ביטויו בנוסחאות המקובלות. ההגדרה המשקפת את ההבדל הזה, ההגדרה המקפלת בתוכה את כל תופעות הלוואי הקשורות במישטר אימים זה, היא ההגדרה, בה השתמש אחינו דב. התנקשות דמים המונית ומתמדת.