השרים בגין ואלון בטקס עליה לקבר שרה אהרונסון

מאמר עיתון: היום
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"א תשרי התשכ"ח, 25 באוקטובר 1967
מתוך:
עמוד 2

נדע להעריך איש בשיראל אשר על עף העינויים לא גילה סוד והעדיף את המוות. העולים לגרדום מניל"י, דרך הרוגי המלכות במלחמה לשחרור ישראל במולדתו ועד אלי כהן. חברי ניל"י היו מרגלים. היום אנו יודעים ומבינים טוב יותר, מדוע קידשה התורה את המרגלים ומודע העלתה על נס שניים מהם. היום, בזכרנו יחד עם חברי ניל"י את אלי כהן, אנו יודעים כיצד אדם אחד ויחיד, בשליחותו, יכול לחסוך דם של אלפים, אם לא של רבבות, איזו מסירות נפש וכוח אדיר דרושים לאדם כדי לעמוד במבחן השירות הלאומי הזה.