השמדת רכבת נפט

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ד' תשרי התש"ז, 29 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 253-255

"בשאלות הללו תלויים חיינו וחיי בנינו, עתידנו ועתיד הדורות הבאים. ובאין תשובה שם, בקרב דור המדבר, יתן את התשובה הדור הצעיר, נושא התקומה, למוד הנסיון, שבע הסבל ויודע קרב. והרי אין תשובה לשאלות אלו, אלא זו: נקים את הממשלה העברית, את הממשלה החוקית של ארץ ישראל השלמה; נקים את צבא השחרור העברי העולמי, נתארגן כאומה עצמאית הנלחמת לשחרור ארצה מידי כובשיה הזרים, נילחם בכל מקום ובכל התנאים ובכל האמצעים, ונילחם עד בוא יום הנצחון, כשדגלנו יתנוסס בירושלים שלנו וברבת- עמון שלנו. יום זה יבוא. כי יביאו על כנפי שליחותו החייל העברי, נושא כתר החשמונאים."