השלטון רצח

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ז חשון התש"ה, 13 בנובמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 187-188

חיילי הארגון הצבאי הלאומי ומפקדיו עומדים דום לכבוד זכרו של אחיהם-החייל שנפל בשעת מלוי תפקידו. שמו לא ימוש מלבנו ויהיה חרות לנצח בקורות מלחמת השחרור העברית.