השיגרה מסייעת בידי האויב

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ה' אלול התש"ו, 1 בספטמבר 1946
מתוך:
במחתרת כרך ב ע"מ 247-248

"אין עוד לתאר את הנשק העברי כנשק, המיועד להתגוננות מפני התנפלויות של ערבים. הנשק העברי, כנשקה של כל אומה, מיועד להגנת העם. והגנת העם כוללת את המלחמה לשחרור ארצו. המלחמה הזאת היא חוקית. היא זכות וחובה כאחת. כמו כן אין עוד לספר על פליטים אומללים כל עברי באשר הוא עברי זכאי לבוא למולדתו. עלייתו היא זכות חוקית; עלייתו היא חובה לאומית."