הרצאתו של מנחם בגין בפני חברי סניף תל אביב באהל שם

ארכיון אישי - מרכז מורשת בגין
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ח כסלו התש"ט, 30 בדצמבר 1948
מתוך:
P20-295

אנו רואים גם את בנין האר. כתפקיד מלחמתי, ואין לנו זמן. בכל יום עלולה להסגר הדלת בחלק אחד של אירופה, ברומניה, ובכל יום עלול לקרות האסון האיום ליהודי ארצות-ערב. עלינו להעלות ולקלוט, נחוצות לנו השקעות - לא מגביות ולא מללה פעוט - אלא מיליארדים והם ישנם אצל רבבות יהודים, אבל הללו אינם באים על אף כל גינוני החן של קפלן. כי כאשר נשבר מטה האימון - נשבר גם מטה ההשקעות.