הרפתקנים מפקירי דמנו

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ד אדר ב' התשי"ד, 19 במרץ 1954
מתוך:
עמוד 2

בקשר עם הדיבורים הרבים, וגם הרמים של מפקדנו הצבאיים, אינני יכול שלא להזהיר מפני נוהג הנפסד שהחל להשתרש לאחרונה בחיינו הציבוריים. מפקדי הצבא מרבים לדבר ולהכריז הכרזות מדיניות... אני טוען כי אין זה כלל מענינים של האלופים להכריז, מה יעשה או מה לא יעשה צבא ישראל. הכרזות כאלו הן מדיניות מובהקות. אם חברי הממשלה, האחראית על מעשי הצבא, רוצים להשמיע הכרזות כאלו, בין אם נבונות ובין אם טפשיות, - זכותם היא. אבל מפקדי הצבא חובתם לעשות, ולא לפטפט. ואם הם רוצים לעשות והממשלה אינה נותנת להם לעשות, עליהם למלא אחרי החלטת השלטון האזרחי ולשתוק, או להתפטר ולשתוק.