הקרב באוויר

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"א טבת התשי"ט, 22 בדצמבר 1958
מתוך:
עמוד 1

ברכתנו השנייה, שאף היא מלווה הכרת תודה, שלוחה, אחרי הקרב בשמי הדרום, לצרפת, כי רק הודות לה ניתנו בידיהם, המאומנות והמהימנות, של בנינו כנפי הפלדה, בהם אפשר להדוף את עיטי האוייב. מה רבה, מה איומה הייתה הדאגה והחרדה בין הסתיו של שנת 1955 ועד לקיץ של 1956? שנה ההיא קיבל נאצר מן הקרמלין אווירוני דחף מסוג מיני ואילושין, מגביהי טוס ומהירי תמרון, ואילו לנו לא היה עדיין אפילו מטוס אחד, שהיה מסוגל להתמודד עימם. הודות לצרפת נשתנה מצבנו. הודות לידידנו הנאמנים בפריס יש לאל כנפו של ישראל לעלות לא רק על האווירון מסוג מיג 15 אלא על המטוס המשובח ממנו, מיג 17. מה היה מצבנו, אלמלא המיסטרים.