הקו המפריד

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
כ"ג אלול התש"ה, 1 בספטמבר 1945
מתוך:
במחתרת כרך א ע"מ 282-284

...שמעו נציגי השרידים הקדושים! יש תשובה לשאלתכם; ויש שכר לפעלכם. כשתחזרו אל אחינו. הגידו להם, כי מלבד ארץ- ישראל הרשמית, שאת שליחיה ראיתם בלונדון, ישנה ארץ- ישראל שניה - במחתרת. את נציגיה לא ראיתם בכינוס זה ולא תראום בכנוסים אחרים. אולי גם הם ידעו פעם לנאום נאומים. אך למד למדו, כי הריטוריקה היהודית, השוטפת כפלגי מים, אינה אלא שירת לוואי לתהלוכת המוות היהודית, הצועדת לנגד עינינו זה שנים... מיליונים נפלו; ומנהיגינו דיברו ודיברו ואינם חדלים מלדבר. אנו, איננו מדברים. התייצבנו ליד החומה, שהוקמה בידי השליטים הבריטיים הבוגדים, על מנת להפריד ביניכם לבין המולדת, והננו מכים בחומה הארורה. כמוכם - כמונו, לוחמים, נרדפים, סובלים, אומללים - מאושרים; מושפלים - גאים; מאמינים. ועוד יגיע אליכם קולנו - קול המלחמה העברית - כשם שהוא מגיע לעשרות מיליונים אנשים בתבל כולה. וכשתשמעוהו, תדעו, כי לא רק אתם מתדפקים על השערים; גם מעבר מזה, גם בתוך ה"אוטובוס", ישנם אחים, המסתערים בפטישי ברזל, בגופותיהם, על השערים הנעולים, על מנת להכניסכם "פנימה". והם לא ינוחו ולא ישקטו, עד שתבואו הנה כולכם.

נחמום, אחים, וחזקום, הגידו להם, כי ציון הלוחמת שואלת לשלום אסיריה.