הקומפרומיטציה הגדולה

כרוזים
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
י"ז כסלו התש"ה, 3 בדצמבר 1944
מתוך:
במחתרת, (תשי"ט) כרך א' עמ' 202

אלה, שגרמו לקומפרומיטציה זו של ממשלת הספר הלבן, אינם צוהלים; אין בדעתם להריע תרועת נצחון. עדיין רחוקה הדרך להשגת המטרה; אסור להסתפק בהישגי-ביניים. אך, מאידך, אין צורך להכחיש, כי פועמת בקרבנו ההרגשה, שמלאנו בשטח זה שליחות לאומית חשובה ועשינו מצווה ציונית. בכך יודו - בכך צריכים להודות - כל הזרמים בציונות, בין אלה המקבלים את דרך המלחמה ובין אלה הדוחים אותה. גם ב. כצנלסון ז"ל דיבר, באחת מהרצאותיו ה"בלתי חוקיות", על ההכרח לגרום לקומפרומיטציה - בעיני העולם כולו ואף בעיני דעת הקהל האנגלית - של "המדיניות הפלשתינאית" ושל השלטון, הכופה אותה בכוח הזרוע. ואפילו "זייוניסט רוויו", בטאונה האנגלי של ההסתדרות הציונית בלונדון, הבין הפעם את הנקודה, ובמקום להצטדק, יצא בהתקפה על האדמיניסטרציה הקולוניאלית, השולטת במולדתנו, אשר הוכיחה את אזלת ידה במשך כל שנות "המאורעות", ואין כוחה, או מוחה, מספיק, כדי להשתלט על "כנופיה יהודית קטנה".