הצעת סיעת תנועת החרות לחוק בחירת יו"ר הנכסת הועברה לועדה

מאמר עיתון: חרות
מאת:
מנחם בגין
פורסם בתאריך:
ט' אדר א' התשי"ט, 17 בפבואר 1959
מתוך:
עמ' 1-2

ואני חושב שהכנסת, בתתה חוקים לאומה, היא החייבת להשמיע באזניה את המצווה הגדולה: כבד חוק ומשפט כי מצווה זו היא אמת הבנין הממלכתי. ואם הכנסת חלילה, תזלזל בחוק ומשפט, ו,,איך שהוא" ענין סמכויות, שאיש אינו מוסמך, על פי החוק, להעבירן, ולמעשה איש אינו מוסמך לקבלן, איך שהוא הענין הזה יסתדר -- הרי תינתן דוגמה רעה מאד לכל אזרחי המדינה.